Termat dhe kushtet Delivery

Kushte dhe Rregulla për Porosinë Online në Gremi Restorant & Piceri

Miratimi i Kushteve dhe Rregullave

Me kryerjen e një porosie nëpërmjet platformës së restorantit tonë, ju pranoni kushtet dhe rregullat e mëposhtme.

Porosia dhe Çmimet

  • Çmimet e artikujve të menysë janë të paraqitura në platformën online dhe përfshijnë të gjitha taksat, nëse nuk është shënuar ndryshe.
  • Restoranti ka të drejtën të ndryshojë çmimet pa njoftim paraprak.

Mënyra e Pagesës

Pagesat mund të kryhen vetëm në dorëzim.

Kohëzgjatja dhe Dorëzimi

Restoranti do të përpiqet të dorëzojë porosinë brenda kohëzgjatjes së parashikuar, por nuk është i përgjegjshëm për vonesa të jashtme nga kontrolli i tij.

Anulimi dhe Rimbursimi

  • Anulimet e porosive mund të pranohen vetëm nëse janë bërë para se porosia të ketë dalë për dorëzim.
  • Rimbursimet do të ofrohen vetëm në raste të verifikuara të cilësisë së dobët të ushqimit.

Përgjegjësi

Restoranti nuk është i përgjegjshëm për probleme që mund të lindin nga mosrespektimi i udhëzimeve të dhëna nga klienti për porosinë.

Ndryshimet e Kushteve dhe Rregullave

Kushtet dhe rregullat mund të ndryshohen nga restoranti pa njoftim paraprak.

Kontakti

Për çdo pyetje ose ankesë, ju lutemi të kontaktoni restorantin në +355 683 458 244 ose në [email protected].